June 27, 2022 Public Hearing – 5:45 pm – 1524 Hartman Lane to construct a 12 x 16 shed